Történetünk

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék sajátos multidiszciplináris együttes. A korábbi Statisztika Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék és a Településgazdaságtan Tanszék összevonásával jött létre 2006. január 1-én. Három nagy tudományterületet és öt szakmát fog át, hiszen a Tanszéken oktatnak statisztikusok, filozófusok, politológusok, szociológusok, regionális tudománnyal foglalkozó közgazdászok. Ennek következtében lehetőség kínálkozik a széleskörű társadalomtudományi kommunikációra, egymás oktatási és kutatási területének megismerésére, közös programok kidolgozására.

A Tanszék több alapképzésben, mind a Gazdaságtudományi-, mind a Műszaki Tudományi Karon, és két intézetben is részt vesz, döntően a társadalomtudományi ismeretek oktatásával, illetve a regionális tudományi tantárgyakkal, de a közgazdászképzésben az alapozó statisztika tantárgy oktatásával, illetve a jelenlegi egyetemi képzésben politológia, szociológia és regionális tantárgyakkal is képviselteti magát.

2006/2007 tanévben kezdődik meg a Közszolgálati alapszak, mint új képzési terület oktatása. Az alapképzésért a tanszék a felelős, ami nagy kihívást jelent. A Tanszék szervezésében egy mester szak, a Regionális- és környezetgazdaságtan szak oktatása 2008-tól folyik. A Tanszéken még döntően egyéni kutatások folynak, ezek átfogják például a helyi politikai dimenziót, a média politikai hatásait, a polgári életmód változásait, a terület elemzések módszereit, a regionális politika és gazdaságtan egyes kérdéseit, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi összefüggéseit, a határ menti együttműködések intézményi kereteit. A szerteágazó kutatási témakörök bizonyos elemeinek összekapcsolására törekszünk a jövőben. A Tanszék szakmai kapcsolatai az oktatók egyéni tudományos kötődéseivel jellemezhetőek, amelyek szerteágazóak itthon és külföldön.


A Tanszék oktatói, dolgozói nyitott kollégák, céljuk a Széchenyi István Egyetem képzési színvonalának növelése mellett az, hogy a különböző társadalomtudományokat és azok módszertanát közelebb hozzák a hallgatókhoz, megismertessék ezen szakterületek hasznosságát és fontosságát szakmai jövőjük szempontjából.Várjuk jelentkezését!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55