Történetünk

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék sajátos multidiszciplináris együttes. A korábbi Statisztika Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék és a Településgazdaságtan Tanszék összevonásával jött létre 2006. január 1-én. Három nagy tudományterületet és öt szakmát fog át, hiszen a Tanszéken oktatnak statisztikusok, filozófusok, politológusok, szociológusok, regionális tudománnyal foglalkozó közgazdászok. Ennek következtében lehetőség kínálkozik a széleskörű társadalomtudományi kommunikációra, egymás oktatási és kutatási területének megismerésére, közös programok kidolgozására.

A Tanszék több alapképzésben, mind a Gazdaságtudományi-, mind a Műszaki Tudományi Karon, és két intézetben is részt vesz, döntően a társadalomtudományi ismeretek oktatásával, illetve a regionális tudományi tantárgyakkal, de a közgazdászképzésben az alapozó statisztika tantárgy oktatásával, illetve a jelenlegi egyetemi képzésben politológia, szociológia és regionális tantárgyakkal is képviselteti magát.

2006/2007 tanévben kezdődik meg a Közszolgálati alapszak, mint új képzési terület oktatása. Az alapképzésért a tanszék a felelős, ami nagy kihívást jelent. A Tanszék szervezésében egy mester szak, a Regionális- és környezetgazdaságtan szak oktatása 2008-tól folyik. A Tanszéken még döntően egyéni kutatások folynak, ezek átfogják például a helyi politikai dimenziót, a média politikai hatásait, a polgári életmód változásait, a terület elemzések módszereit, a regionális politika és gazdaságtan egyes kérdéseit, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi összefüggéseit, a határ menti együttműködések intézményi kereteit. A szerteágazó kutatási témakörök bizonyos elemeinek összekapcsolására törekszünk a jövőben. A Tanszék szakmai kapcsolatai az oktatók egyéni tudományos kötődéseivel jellemezhetőek, amelyek szerteágazóak itthon és külföldön.


A Tanszék oktatói, dolgozói nyitott kollégák, céljuk a Széchenyi István Egyetem képzési színvonalának növelése mellett az, hogy a különböző társadalomtudományokat és azok módszertanát közelebb hozzák a hallgatókhoz, megismertessék ezen szakterületek hasznosságát és fontosságát szakmai jövőjük szempontjából.Várjuk jelentkezését!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00