Tanszéki hírek

Urban Scope Projekt
 
Az UrbanSCOPE projekt megvalósítása a COVID járvány ellenére tervszerűen folyik, Szörényiné Kukorelli Irén professzor asszony vezetésével. Bejegyzésre került és működik a projekt honlapja. Bővebb információk.
Bár a tavaszi lockdown miatt a személyes találkozókat a tavasz folyamán nem tudtuk megszervezni, és megtartani, de az ősz folyamán a lezárások ellenére már rutinosabbak voltunk, és alkalmazkodtunk a körülményekhez.
Megszerveztük a két fókuszcsoport találkozót Ménfőcsanakon a Bezerédy kastélyban, szigorúan maszkban. A szervezésben nagy segítséget nyújtott Laczkovits-Takács Tímea, aki a Győr-ménfőcsanaki részönkormányzat választott képviselője, a győri önkormányzati testület tagja.
Az első fókuszcsoport találkozó időpontja: 2020. szeptember 25.  volt, ahol 14 fő képviselte a városrész lakosságát. A beszélgetés során Ménfőcsanak, Gyirmót és Győr közötti közlekedési kapcsolatok neuralgikus pontjaira, konfliktusaira mutattak rá a résztvevők.
A második fókuszcsoport találkozót 2020. október 1-én ugyanoda szerveztük, a vállalkozók és a civil szervezetek képviselői vettek részt rajta. A fenntartható mobilitás helyett felszínre törtek a fenntarthatatlan mobilitás okai, mint az egy háztartásra jutó autók növekedő száma, sötét foltok Ménfőcsanak területén a közösségi közlekedés számára, parkolóhelyek hiánya, építkezési túlzsúfoltság, stb… – sorolták a résztvevők.
Kérdőíves megkérdezés az eredeti személyes megkérdezés helyett online történt. A kérdőívet 512 fő töltötte ki.
A szakirodalom, az interjúk és a Ménfőcsanakot és Gyirmótot érintő esettanulmány, valamint a fókuszcsoport találkozó eredményeinek összegzése, és a kitöltött kérdőívek kiértékelésének feldolgozása megtörtént. Ezek alapján elkészült az a tanulmány, amely feltérképezi a két városrész fenntartható mobilitásához szükséges alapokat, megállapítja ennek akadályait, és összefoglalja a szükséges beavatkozásokat. A tanulmány angol nyelven a következő linken érhető el.
Az összefoglaló magyar nyelven itt olvasható.  
2020 májusában lett volna esedékes a soron következő nemzetközi partnertalálkozó. Sajnos a pandémia, majd az azt követő lezárások miatt meghiúsult. Végül 2020. december 11-12-én online formában tartottuk meg.
 
Jelenleg a fenntartható mobilitás scenárióinak kidolgozása folyik. Ehhez a folyamathoz egy ún. akciócsoportot alakítottunk.
Tagok:
 
Szörényiné Kukorelli Irén projektvezető SZE
Hardi Tamás – SZE, KRTK
Honvári Patrícia - KRTK
Szakonyi Petra – SZE
Soós Eszter – helyi lakos, Ph.D hallgató
Tóth Péter – Keret Egyesület képviselője
Lados Mihály – Urbanisztikai Társaság
Lackovits-Takács Tímea – önkormányzati képviselő
Koncz Nóra – Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület szervezet képviselője
Vass Nikolett - egyetemista
Balogh Zsófia – középiskolás
Első találkozó: 2020. november 11-én tartottuk – online formában. A következő találkozót február első hetére tervezzük, ugyancsak online formában.
 

Megjelent Somlyódyné Pfeil Edit nemzetközi publikációja

Megjelent Somlyódyné Pfeil Edit nemzetközi publikációja.jpg

Application of Integrated Development Approach in the Hungarian Policy Process: The Road from Governance to Government” címmel jelent meg Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi tanár tanulmánya a Springer Könyvkiadó gondozásában (In: Trono, Anna; Nunes Silva, Carlos (eds.) (2020) Local Governance in the New Urban Agenda. Svájc: Springer International Publishing, 65-90. Paper: Chapter 4.). Bővebb információ.
 
Megjelent a Gróf Bethlen István Kutatóközpont 2020-as évkönyve (2020. december)
 
2020 decemberében megjelent a Gróf Bethlen István Kutatóközpont idei évkönyve Aktuális közép-európai folyamatok a koronavírus évében címmel, melyet tanszékünk oktatója, Dr. Fekete Dávid szerkesztett. A kiadvány itt elérhető.
 
Megjelent Somlyódyné Pfeil Edit tanulmánya – Vidéki térségek felzárkóztatása
 
Gadócziné Fekete Éva professzornak, a magyar vidék kiemelkedő kutatója és fejlesztője emlékének szentelték szerzők és szerkesztők a Tér és Társadalom c. folyóirat 2020. évi 4. számát. Ebben jelent meg Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi tanár cikke „A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogen erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon” címmel (TÉR ÉS TÁRSADALOM 34 : 4., 18-44.).
 
Dr. Hajdu-Smahó Melinda konferencia előadása Hanoiban
 
Tanszékünk adjunktusa, Dr. Hajdu-Smahó Melinda meghívást kapott a vietnami Institute for European Studies intézet „Smart city from socio-economic perspective: the practice of Europe and Vietnam” címmel, 2020. november 5-én Hanoiban megrendezett konferenciájára, ahol „Autonomous vehicles in future cities - economic and social aspects” címmel tartott online előadást.
 
Megjelent Somlyódyné Pfeil Edit új könyve
 
2020 őszén nyomtatásban is megjelent Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi tanár könyve „A városok szerepe a területi kormányzásban” címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadásában (2019).
A kötet egyrészt a kormányzás (governance) elméleti kérdéseivel, másrészt gyakorlati hazai megvalósulásával foglalkozik a 2013–2018 közötti önkormányzati periódust vizsgálva. Bemutatja a városok közjogi mozgásterének átalakulási folyamatát két kitüntetett területen, a közszolgáltatás-szervezés, valamint a városfejlesztés és -tervezés terrénumában. Foglalkozik az állami  térszervezés problematikájával a megyei-járási és várostérségi szintek egymásra vonatkoztatásával. A könyv egy 57 magyar városra kiterjedő kvalitatív felmérés  alapján adja közre a lokális politikusok, vezetők véleményét a vizsgált témában.
A könyv elektronikusan itt elérhető.
Megjelent Somlyódyné Pfeil Edit új könyve_ A városok szerepe a területi kormányzásban.jpg
 
Magyar Regionális Tudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése
  1. október 27–30. között, többnyire az online térben zajlott a Magyar Regionális Tudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése „Magtérségek és perifériák – lehetőségek és fenntartható jövő” címmel. A konferencián Tanszékünk munkatársai az alábbi előadásokkal vettek részt a konferencián:
  • Dr. Rechnitzer János, egyetemi tanár: A nagyvároskutatás szakaszai a magyar területi kutatásokban
  • Dr. Somlyódyné Pfeil Edit, egyetemi tanár: Visszatérés az endogén erőforrásokra építő fejlesztési szemlélettől a pénzújraelosztó támogatáspolitikához – A vidéki térségek fejlődésének tágabb perspektívája Magyarországon
  • Dr. Hardi Tamás, egyetemi tanár: Új elemek magyar-osztrák-szlovák határtérség kutatásában
  • Hajdu-Smahó Melinda, egyetemi adjunktus: Autonóm járművek a jövő városaiban
  • Morvay Szabolcs, megbízott oktató – Dr. Fekete Dávid, egyetemi adjunktus: Kreatív városi törekvések Magyarországon Debrecen, Győr és Veszprém példáján
Bővebb információ a konferenciáról.
A konferencia plenáris előadásai az alábbi linken tekinthetők meg.
 
Rechnitzer János Professor Emeritus kinevezése
 
Dr. Rechnitzer János Professzor Úr, Tanszékünk, valamint a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője, az Egyetem korábbi dékánja majd rektorhelyettese, 2020 szeptemberében nyugdíjba vonult. Professor Emeritusként továbbra is részt vesz a Tanszék életében, munkájában, amihez jó egészséget és további sikereket kívánunk. Professzor Úr szakmai munkásságának összefoglalója itt olvasható.
 
Szörényiné Dr. Kukorell Irén Professor Emerita kinevezése
 
Tanszékünk egyetemi tanára, Prof. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén 2020. szeptember 23-án, a zárt ajtók mögött megrendezett Akadémiai Nap keretében Professor Emerita kinevezést vehetett át. A Professzor Asszony továbbra is segíti Tanszékünk munkáját, tantárgyfelelősként és oktatóként a magyar és angol nyelvű képzéseinkben egyaránt részt vesz. További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! Professzor Asszony szakmai munkásságának összefoglalója itt olvasható.
 
Elemzés a kreatív városokról
 
Megjelent a Területi statisztika folyóirat legújabb (2020. szeptemberi) száma, mely tartalmazza Dr. Fekete Dávid és Morvay Szabolcs A kreatív városok kulturális-turisztikai-pénzügyi potenciáljának kvantitatív összehasonlító elemzése (Debrecen, Győr és Veszprém példáján) című publikációját. A Q3-as minősítésű folyóiratban olvasható tanulmány 3 város kreatív törekvéseit és kulturális potenciáljukat hasonlítja össze, elemzi, ily módon feltárja a kiemelkedő kulturális ambíciókkal rendelkező városok kultúrával kapcsolatos vízióit, erősségeit, gyengeségeit, főképpen a számokban kifejezhető indikátorok mentén. A publikáció itt olvasható.
 
Dr. Hajdu-Smahó Melinda nemzetközi konferencia előadása
 
A KRTK Világgazdasági Intézete és a Budapesti Gazdasági Egyetem Kibergazdasági Kiválósági Központja 2020. augusztus 31-szeptember 1. között „1st international conference on the automotive industry” címmel online nemzetközi konferenciát rendezett, amelyen Tanszékünk adjunktusa, Dr. Hajdu-Smahó Melinda „Impacts of autonomous vehicles on cities” című előadással vett részt.
 
Publikáció a határmenti nagyvárosi kormányzásról (2020 augusztus)

2020. augusztusában, a Tér és Társadalom c. folyóiratban megjelent tanszékünk oktatójának, Fekete Dávidnak a legújabb publikációja „A magyar határ menti nagyvárosok határon átnyúló kormányzásának vizsgálata az EGTC-kben és INTERREG projektekben betöltött szerepük alapján” címmel. A publikáció itt elérhető. 

Változás a tanszéki ügyintéző személyében
 
Tanszékünk ügyintézője, Pirity Árpádné (Eszter) 2020. június végén nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveire jó egészséget, sok pihenést és aktív kikapcsolódást kívánunk családja, szerettei körében. A tanszéki ügyintézői feladatokat 2020. szeptemberétől Istenes Katalin látja el, elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt megtalálhatók. Katalin munkájához sok sikert kívánunk.
 
Útjára indult a BIK-elemzések sorozat
 
Aktuális témákban nyújt elemzéseket a Gróf Bethlen István Kutatóközpont kutatói által 2020 márciusában indított BIK-elemzések sorozat. Az elemzések a koronavírus bizonyos területekre gyakorolt hatásai mellett gazdasági, üzleti kérdéseket járnak körbe tudományos szemszögből. Az elemzések itt elérhetők.

Gyorslinkek

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Véradás 2021. október 19. 10:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 20.
Kurzuskiírási időszak vége 2021. október 22.
Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00