Somlyódyné Dr. Pfeil Edit és Dr. Faragó László nemzetközi konferencia előadása

2017 szeptember 10–13-án tartotta az RSA Central & Eastern konferenciáját Kolozsváron. A konferencia címe: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies volt. A konferencián tanszékünk több oktatója vett részt és tartott előadást. Somlyódyné Pfeil Edit „The institutional background of the Hungarian Regional Policy in the mirror of the European Cohesion Policy”, Faragó László „The concept of autopoietic closed systems and the functioning of the spaces of the European Union” címmel. Faragó László egy szekciót is szervezett és vezetett. További információk az absztrakkötetben olvashatóak.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55