Oktatóink előadásai a Kautz Konferencián 2011-ben

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara tudományos konferenciát szervezett Magyarország társadalmi-gazdasági helyzete a 21. század első évtizedeiben címmel 2011. június 15-én.

A konferencia délutáni szekcióülésein tanszékünk külön szekcióval képviseltette magát. A szekció az Új kormányzás, új területi dimenziók elnevezést kapta és a konferencia legnépesebb szekciójának bizonyult.

A szekció elnöke Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tanszékünk vezetője volt. A szekcióban elhangzott 13 előadáshoz tartozó diákat letölthetővé tettük. Diák a tovább után.

Szekcióelnök: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár
Szekciótitkár: Bándy Katalin PhD hallgató
Helyszín: S1-es terem

Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem):
„Új területi politika felé”

Dr. PhD Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem):
„Az új kormányzás terei a városrégiók”

Dr. CSc Róbert Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem):
„Az élethossziglani tanulás meghatározói nemzetközi összehasonlításban:
Egy ország-tipológia kísérlete”


Prof. Dr. Rechnitzer János – Kovács Zsolt – Dr. PhD Filep Bálint
„Az egyetemek társadalmi-gazdasági funkciójuk, a Széchenyi István Egyetem példája”

Dr. PhD Bugovics Zoltán egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem):
„Társadalmi identitás, értékek és fejlődési potenciál”

Dr. PhD Dőry Tibor egyetemi docens- Tilinger Attila PhD hallgató (Széchenyi István Egyetem):
„Milyen műszaki- gazdasági szolgáltatásokat igényelnek a vállalkozások az egyetemektől? Egy felmérés tapasztalatai”

Dr. PhD Grosz András egyetemi adjunktus (Széchenyi István Egyetem):
„Területi különbségek a hazai vállalkozások innovációs tevékenységében”

Dr. PhD Hardi Tamás egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem):
„A határon átnyúló ingázás, mint a nemzetközi migráció egy különleges formája”

Dr. PhD Reisinger Adrienn egyetemi tanársegéd:
„Társadalmi részvétel helyi, területi és európai uniós szinten”

Dr. PhD Smahó Melinda egyetemi adjunktus (Széchenyi István Egyetem)
„Az EU kohéziós politikájának lehetséges új irányai”

Páthy Ádám egyetemi tanársegéd (Széchenyi István Egyetem):
„A Williamson-hipotézis tesztelésének lehetőségei a hazai kistérségek példáján az életminőség és a gazdasági teljesítmény komplex mutatóinak segítségével”

Tóth Péter egyetemi tanársegéd (Széchenyi István Egyetem):
„Digitális vidék - az információs társadalom befolyása a területi egyenlőtlenségek alakulására Magyarországon”


Baj Gabriella PhD hallgató (Széchenyi István Egyetem):
„Vállalkozás civil keretek között – társadalmi vállalkozás”

Bándy Katalin PhD hallgató (Széchenyi István Egyetem):
„A tanulmányi célú hallgatói migráció, mint az Európai Unió pozitív mobilitási tényezője”
Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.
Munkaszüneti nap (Karácsony) 2019. december 25. - 2019. december 26.