Munkatársaink

Dr. Rechnitzer János, DSc egyetemi tanár, tanszékvezető, rektorhelyettes
Elérhetőség: Ig. ép. 204. T: 503-013 E-mail: rechnj/kukac/sze.hu
Fogadó óra: Kedd: 10.00-12.00
Oktatott tantárgyak: Regionális gazdaságtan és politika, Az Európai Unió regionális politikája, Tudományos publikációk összeállítása
Letölthető dokumentumok...


Baj Gabriella PhD hallgató
Elérhetőség: Győr, Liszt F. u. 10 T: 96/516-575 E-mail: bajg/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: hétfő: 13:00-14:30
Kutatási terület: Vidékfejlesztés, EU regionális politika
Oktatott tantárgyak: Regionális politika gyakorlat, vidékfejlesztés, regionláis és környezeti elemzések módszertana


Csizmadia Zoltán tudományos segédmunkatárs, óraadó
Elérhetőség: T: 96/516-573 E-mail: cszoltan/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: szerda: 08:00-09:30 Győr, Liszt F. u. 10.
Kutatási terület: Társadalmi kapcsolathálózatok, innovációs együttműködések, településszociológia
Oktatott tantárgyak: Területi elemzések alapjai, többváltozós módszerek


Dr. Bőhm Antal, DSc egyetemi tanár
Elérhetőség: Ig. 608 T: 503-488 E-mail: bohm/kukac/sze.hu; bohm/kukac/mtapti.hu
Fogadó óra: kedd: 11:00-12:30
Kutatási terület: A XX. század hatása a magyar társadalomra. E témában 15 könyvet, 100 tanulmányt publikált. Tagja az MTA Politológiai Tudományok Bizottságának, az MTA Regionális Tudományok Bizottságának, a Magyar Szociológiai Politólógiai Társaságnak
Oktatott tantárgyak: Mai magyar társadalom, Helyi hatalom, Helyi társadalom, Generációk dialógusa
Letölthető dokumentumok...


Dr. Bugovics Zoltán, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 609. T: 503-436 E-mail: bugzol/kukac/sze.hu
Fogadó óra: hétfő: 09:30-11:00
Kutatási terület: A média manipulációs mechanizmusai. A területi identitás és a társadalmi fejlődés
Oktatott tantárgyak: Szociológia, pluralizmus és tömegkommunikáció, generációk dialógusa, gazdaságpszichológia
Letölthető dokumentumok...


Dr. Dőry Tibor, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 606 T: 503-386 E-mail: doryti/kukac/sze.hu
Fogadó óra: hétfő: 13:30-15:00
Kutatási terület: Innovációs rendszerek 


Dr. Dusek Tamás, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 609. T: 503-008 E-mail: dusekt/kukac/sze.hu
Fogadó óra: szerda: 10:00-11:30
Kutatási terület: Területi statisztika módzsertana, regionális gazdaságtan, területi elemzések
Oktatott tantárgyak: Statisztika, gazdaság- és társadalomstatisztika, ökonometria
Letölthető dokumentumok...


Dr. Grosz András, PhD egyetemi adjunktus
Elérhetőség: ig. ép. 609 T: 96/516-578 E-mail: grosza/kukac/sze.hu
Fogadó óra: kedd: 08:30-10:30 Ig. ép. 609.
Kutatási terület: Gazdasági folyamatok térbelisége, regionális klaszterek, innováció, kutatás-fejlesztés, gazdaságfejlesztés
Oktatott tantárgyak: Helyi és térségi fejlesztés, Regionális gazdaságtan, Regionális gazdaságtan I-II., Település- és területfejlesztés II-III.
Letölthető dokumentumok...


Dr. Hardi Tamás, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: T: 516-576 E-mail: hardit/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: hétfő: 9:30-11:00 Győr, Liszt F. u. 10.
Kutatási terület: politikai földrajz, településföldrajz
Oktatott tantárgyak: gazdaságföldrajz, politikai földrajz, településföldrajz, Közép-Európa térszerkezete
Letölthető dokumentumok...


Dr. Lados Mihály, CSc egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 604. T: 96/516-570 E-mail: ladosm/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: Hétfő: 13:00-15:00 Győr, Liszt F. u. 10.
Kutatási terület: Regionális tudományok, közösségi pénzügyek
Oktatott tantárgyak: Településgazdaságtan I. II., Területfejlesztési stratégiák, Önkormányzati rendszerek összehasonlító elemzése, Local Government Finance
Letölthető dokumentumok...


Dr. Szakál Gyula, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 608 T: 96/503-400 3226 mellék E-mail: szakgy/kukac/sze.hu
Fogadó óra: csütörtök: 16:45-17:45
Kutatási terület: A gazdasági (vállalkozói) magatartás és mentalitás vizsgálata. A társadalmi tőke és atársadalmi hatékonyság kapcsolata. A politikai kommunikáció és a manipuiláció vizsgálata.
Oktatott tantárgyak: Politológia, Gazdaságszociológia
Letölthető dokumentumok...


Dr. Szalka Éva, PhD egyetemi docens
Elérhetőség: Ig. 607. T: 503-482 E-mail: szeva/kukac/sze.hu
Fogadó óra: hétfő: 10:00-12:00
Kutatási terület: Statisztika alkalmazása a gazdaságban, biometria, többváltozós elemzések
Oktatott tantárgyak: Statisztika I. II., Közlekedésstatisztika, Operációkutatás
Letölthető dokumentumok...
Egyéni honlap... 


Kundi Viktória PhD hallgató
Elérhetőség: T: 96/516-573 E-mail: vkundi/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: kedd: 13:30-14:30
Kutatási terület: Turizmus, regionalitás
Oktatott tantárgyak:  oktatott tárgyak: településgazdaságtan, regionális politika, közlekedés-statisztika
Letölthető dokumentumok...


Páthy Ádám egyetemi tanársegéd
Elérhetőség: Ig. 609 T: 96/503-400/31-16 E-mail: pathya/kukac/sze.hu
Fogadó óra: hétfő: 11:10-13:00
Kutatási terület: területi különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek területi vetülete, együttélési viszonyok, kisebbségekkel kapcsolatos jogi szabályozás és politikai gyakorlat
Oktatott tantárgyak: Gazdaság- és társadalomstatisztika, Demográfia, Településszociológia, Szociológia, Mai magyar társadalom, Tömegkommunikáció
Letölthető dokumentumok...


Reisinger Adrienn egyetemi tanársegéd
Elérhetőség: Ig: 609 T: 96/516-572 E-mail: radrienn/kukac/sze.hu
Fogadó óra: hétfő: 9:30-11:30
Kutatási terület: Helyi fejlesztés, civil/nonprofit szervezetek működése, gazdálkodása és a fejlesztésben betöltött szerepük
Oktatott tantárgyak: Regionális politika, Statisztika I. II. 


Smahó Melinda tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató, okl. közgazdász
Elérhetőség: T: 96/516-572 E-mail: smahom/kukac/sze.hu
Fogadó óra: kedd: 11:00-12:00 Liszt F. u. 10.
Kutatási terület: A tudás és a regionális fejlődsé összefüggései, a tudás térbelisége, tudásalapú regionális politika.
Oktatott tantárgyak: Regionális politika, Operációkutatás
Letölthető dokumentumok...


Szörényiné Dr. Kukorelli Irén, DSc egyetemi tanár
Elérhetőség: T: 96/516-571 E-mail: sziren/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: csütörtök: 15:00-16:00 Liszt F. u. 10. 
Oktatott tantárgyak: Vidékfejlesztés


Tátrainé dr. Körmendy E. Katalin főiskolai docens
Elérhetőség: Ig. 614 T: 613-632 E-mail: tatraine/kukac/sze.hu
Fogadó óra: kedd:14:00-15:00 szerda: 09:00-11:00
Oktatott tantárgyak: Statisztika I. II.
Letölthető dokumentumok...


Tilinger Attila PhD hallgató
Elérhetőség: Ig. 609 T: 516-572 E-mail: atilinger/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: csütörtök: 11:00-12:00
Kutatási terület: regionális innováció 
Oktatott tantárgyak: Statisztika, proszeminárium


Tóth Péter egyetemi tanársegéd
Elérhetőség: Ig. 609. T: 516-575 E-mail: ptoth/kukac/rkk.hu
Fogadó óra: csütörtök:10,00-12,00
Kutatási terület: Oktatásszociológia, társadalmi tőke, közösségfejlesztés
Oktatott tantárgyak: Családszociológia, Helyi hatalom, helyi társadalom, Helyi politika, helyi társadalom, Információs társadalom
Letölthető dokumentumok...

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55