Megjelent – Járműipar és regionális versenyképesség

Járműipar és regionális versenyképesség könyvborítóRechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.): Járműipar és regionális versenyképességNyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben.Széchenyi István Egyetem – Universitas Nonprofit Kft. Győr, 2012

 

A könyv a „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban” című TÁMOP-4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0003 projekt „Versenyképesség, Kelet-Közép-Európa” címet viselő K+F projektjének kutatási eredményeit foglalja össze. Átfogóan mutatja be a kelet-közép-európai térség jármű- és autóiparát, elhelyezve abban a Nyugat- és Közép-Dunántúl régiókat. Tartalmazza a jármű- és autóipari kapacitások mélyebb feltérképezését, a vizsgált térség jármű- és autóipari egységeit befogadó központok és régióik adottságainak, telepítő tényezőinek és fejlesztési irányainak elemzését. Mindezek alapján pozícionálja a Nyugat- és Közép-Dunántúl régiókat, meghatározza versenyhelyzetüket ebben a kibontakozó jármű- és autóipari nagytérségben, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a szektor telepítési és működési feltételeinek alakításához, az arra szolgáló fejlesztési irányok pontosabb, egyértelműbb, s a versenyképességet fokozó feltételeinek kijelöléséhez.

 

A kötet elektronikus formában letölthető a http://zoldhajtas.sze.hu/monografiak oldalról.

 

A kötet a TÁMOP-4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban” című projekt keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55