Megjelent az Ifjúság 2012 kutatás befejező kötete Negyedszázad címmel

Az elmúlt negyedszázad reprezentatív ifjúságkutatásait összegző kiadványt mutattak be 2016. május 3-án kedden Budapesten, a Nemzeti Művelődési Intézetben. Kutatók szerint a mai fiatalok egy „csendes generációhoz” tartoznak, ennek oka pedig az, hogy társadalmi krízis idején születtek. 

A kötetben megjelent: Rétegződés és mobilitás: ifjúsági rétegek, mobilitási lehetőségek és stratégiák című tanulmányt társszerzőként tanszékünk adjunktusa, Dr. Tóth Péter jegyzi. 

A kötet letölthető az alábbi linkről: 

http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/Negyedszazad.pdf

A kutatás további három kötete pedig itt érhető el: 

http://www.ifjusagugy.hu/2.1/index.php/tanulmanykotetek


A kötet a rendszerváltás óta felvett, már ismert adatok alapján mutatja be és elemzi a fiatalok életét érintő fontosabb trendeket és folyamatokat.

A Negyedszázad – Magyar Ifjúság 2012 című, 440 oldalas kötet civil, szakmai társaságok – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány, Excenter Kutatóközpont, Új Ifjúsági Szemle Alapítvány – kiadásában jelent meg. A kiadvány megjelenését a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 1,4 millió forinttal támogatta.

 Az egyik lektor, Kabai Imre, a Magyar Szociológiai Társaság módszertani szakosztályának elnöke úgy véli, a kiadvány meghatározza majd a következő évek, évtizedek hasonló kutatásait, és azt sokan és gyakran fogják idézni.

A könyv szerzői között van szociológus, pedagógus, történész, közgazdász és az információs társadalom változásait kutató szakember is.

Nagy Ádám, a tanulmánykötet egyik szerkesztője és szerzője arról beszélt, elsősorban a 2000-ben, 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben felvett ifjúságkutatási adatokból dolgoztak. A kutatások 8 ezer, 15-29 éves fiatal megkérdezéseivel készültek, és reprezentatívak korra, nemre, régióra és településtípusra is.

Azt mondta, a kutatások azt mutatják, hogy az ifjúság életmódja, élethelyzete nagymértékben megváltozott, attitűdben, identitásban és problémáiban is, így például ma már nem az a kérdés, van-e internetelérési lehetőségük.

Székely Levente, a kötet másik szerkesztője közölte, az ifjúság ma talán konformabb, bizonytalanabb és passzívabb is, mint korábban.

Szerinte a fiatalokat már kevésbé érdeklik a „zsebüket érintő”, tehát az anyagi természetű gondok, mint korábban, problémáik inkább egy „érzésvilágot közvetítenek”, így ezekre intézkedésekkel nehezebb is válaszokat adni.

A pozitív folyamatok között említette, hogy a fiatalok képzettsége ma jóval magasabb, mint 15-20 évvel korábban, továbbá azt is, hogy az elmúlt években a születések száma növekedett.

Egy amerikai elméletet idézve arról is beszélt, hogy egy társadalom hangulatváltozásai meghatározzák egy-egy generáció karakterét. Így ha egy társadalomban krízis van, akkor egy „csendes generáció” születik, és a magyar rendszerváltás éppen egy ilyen társadalmi sokk volt; a mai fiatalok pedig pont abban az időszakban születtek – mondta.

A kötetnek az oktatási helyzet változásait elemző fejezetében egyebek mellett az áll, hogy a rendszerváltás után kialakuló intézményi rendszer befogadja a hátrányosabb helyzetű csoportok gyermekeit, de ezzel egy időben olyan iskolák felé vezeti őket, amelyek később a munkaerőpiac alsóbb szegmensei felé viszik őket.

A fiatalok felekezeti megoszlását vizsgálva az derül ki, hogy a vallásos fiatalok között több a jobb módú, mint a hátrányos helyzetű.

A fiatalok 25 százaléka mondta azt 1987-ben, hogy „vallásos a maga módján”, míg 2012-ben már 33 százalékuk. A „vallásos, az egyház tanítását követő” fiatalok aránya ugyanakkor változatlan maradt: mindkét évben 8-8 százalék.

A fiatalok politikai identitását elemző szerzők szerint a két utolsó nagy mérés eredményei alapján egyértelmű, hogy jelentős a választástól távol maradók és a bizonytalanok aránya a fiatalok körében. Míg 2008-ban a korosztály 17 százaléka, addig 2012-ben már a 28 százaléka mondta azt, hogy nem vesz részt a következő választáson.

A 2012-es adatfelvételből az is kiderült, hogy a fiatalok harmadának nem releváns az adott politikai berendezkedés, tehát nem tesz különbséget diktatúra vagy demokrácia között.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00