Megjelent a Tér és Társadalom különszáma tanszékünk oktatóinak tanulmányaival

Tanszékünk oktatói nagyszabású kutatási projektben vesznek rész: a kutatás fő fókusza a Győri Járműipari Körzet. Ennek a kutatásnak jelent meg néhány tanulmánya a Tér és Társadalom júniusi különszámában. Rechnitzer János bevezető tanulmánya a kutatás egészét mutatja be, míg a tanszék további munkatársai (Somlyódyné Pfeil Edit, Hardi Tamás, Páthy Ádám, Berkes Judit) a kutatás elméleti aspektusainak egy-egy szeletét bontották ki, a tanszék doktorandusz hallgatói (Czakó Katalin és Fekete Dávid) egy-egy esettanulmánnyal járultak hozzá a kötethez.  A tanulmánykötet letölthető a cikkben közzétett linkről. 

Magyarország piacgazdasági átmenete óta Budapest mellett Győr ipari térsége emelkedett ki, a város Kelet-Közép-Európa egyik járműipari központjává vált. Az Audi gyárában kétmillió motor és százezer autó készül évente. A térség számos beszállítója a járműiparban tevékenykedik, más innovatív vállalatok mellett. A Széchenyi István Egyetem a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött, amelyben a regionális tudományi kutatások is megjelentek. A magyar regionális tudomány nem foglalkozott az elmúlt években az ipari körzetek kérdésével. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze című kutatási programot ennek a hiánynak a betöltésére indítottuk. 2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek befejezése 2014 őszére várható. A Tér és Társadalom aktuális tematikus száma áttekintést ad a kutatási program tartalmáról, annak célkitűzéseiről és tudományos eredmények beágyazottságáról.

Tér és Társadalom, évf.: 28, szám: 2 (2014)
Ipari körzetek, növekedési pólusok, nagyvárosok a közép-európai térben

Letölthető az alábbi linkről: 
http://gyik.sze.hu/images/ter_es_tarsadalom_2014_junius_ebook.pdf 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55