Megjelent - A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon

A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon - borítóMEGJELENT!

 Rechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.) A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Széchenyi István Egyetem Universitas -Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012.

Napjainkra időszerűvé vált azoknak a gazdasági és térségi összefüggéseknek a megismerése és bemutatása, amelyek befolyásolják a hazai régiókban a járműipar, azon belül a személygépkocsi (autó) gyártás fejlődését, illetve annak hatását a térség jövőbeli fejlődésének alakulására, annak irányaira. A tanulmánykötet a hazai járműipari beszállítói hálózat különböző aspektusaival foglalkozó empirikus kutatási eredményeket mutatja be. Elsődleges célja, hogy feltérképezze a hazánkban található, a jármű(autó)gyártáshoz kapcsolódó vállalkozások kapcsolatrendszereit, beszállítói és megrendelői kapcsolatait, innovációs és fejlesztési körülményeit, továbbá értékelje az üzleti és menedzsment rendszereiket, külön figyelmet szentelve a hálózatosodás, klaszteresedés kelet-közép-európai példáinak bemutatására is.

 

A kötet elektronikus formában letölthető a http://zoldhajtas.sze.hu/monografiak oldalról.

A kötet a TÁMOP-4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban” című projekt keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55