Megjelent - A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon

A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon - borítóMEGJELENT!

 Rechnitzer János – Smahó Melinda (szerk.) A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon. Széchenyi István Egyetem Universitas -Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012.

Napjainkra időszerűvé vált azoknak a gazdasági és térségi összefüggéseknek a megismerése és bemutatása, amelyek befolyásolják a hazai régiókban a járműipar, azon belül a személygépkocsi (autó) gyártás fejlődését, illetve annak hatását a térség jövőbeli fejlődésének alakulására, annak irányaira. A tanulmánykötet a hazai járműipari beszállítói hálózat különböző aspektusaival foglalkozó empirikus kutatási eredményeket mutatja be. Elsődleges célja, hogy feltérképezze a hazánkban található, a jármű(autó)gyártáshoz kapcsolódó vállalkozások kapcsolatrendszereit, beszállítói és megrendelői kapcsolatait, innovációs és fejlesztési körülményeit, továbbá értékelje az üzleti és menedzsment rendszereiket, külön figyelmet szentelve a hálózatosodás, klaszteresedés kelet-közép-európai példáinak bemutatására is.

 

A kötet elektronikus formában letölthető a http://zoldhajtas.sze.hu/monografiak oldalról.

A kötet a TÁMOP-4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú, „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban” című projekt keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00