Local Agenda 21 workshopok

Tanszékünk részt vesz Győr Megyei Jogú Város Local Agenda 21 programjának elkészítésében. Az előzetes feladatok során a város társadalmával kapcsolatos stratégiai és projektdokumentumait megtekintették és értékelték munkatársaink. A további munkához a város szervezeteivel, szakértőkkel és civilekkel együtt megtárgyalt értékelő anyag készül, aminek elkészítéséhez két workshopot szerveznek a tanszék munkatársai 2010. október 13-án és 14-én az MTA RKK NYUTI tanácstermében 16:00-kor.

Győr Megyei Jogú Városa Local Agenda 21 programot (a Fenntarthatóság Helyi Programja) készít, minek során célja, egy olyan jövőbeli stratégia megalapozása, mely hozzájárul a környezet – társadalom – gazdaság közötti fenntartható kapcsolatrendszer kialakításához.

A Local Agenda 21 program elkészítése során szakterületenként megtörtént a város stratégiai dokumentumainak átvizsgálása. Kiemelten fontos azonban a korábbi tervek elemzése mellett az érdekelt felek, lehetőleg minél több érintett véleményének megismerése és javaslataik beépítése a jövendő programba.

A Széchenyi István Egyetem Regionális–tudományi és Közpolitika Tanszéke kapta azt a feladatot, hogy a programtervezés társadalmi, szociális munkarészét vezesse. (Ebben a témacsoportban találhatóak meg az idősekkel, a fiatalokkal kapcsolatos elképzelések, a civil szervezetek, a szociális szféra, az egészségügy, a droghelyzet és a sportügyekkel kapcsolatos kezdeményezések.) A projekt e fázisának célja a város helyi társadalmával, lakóival, különböző korosztályaival kapcsolatos víziójának, jövőbeli stratégiai célkitűzéseinek megfogalmazása. Ennek keretében konzultációt szervez az érintettek számára, amely alkalommal észrevételeket és javaslatokat tehetnek a város formálódó fenntarthatósági programját illetően a szociális ügyek és egészségügy témakörében.

Ezúton meghívjuk Önt e konzultációra, melyre

2010. október 13-án 16.00 – 17.30

között kerül sor az

MTA RKK NYUTI tanácstermében

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 10.

 

A konzultáció során az alábbi kérdéskörök megvitatását tűztük ki célul:

• Hogyan értékelik a város és agglomerációja lakosságának egészségi állapotát?

• Mit tartanak a három legnagyobb problémának szociális és/vagy intézményi hiányosságának?

• Mi volna a legfontosabb és/vagy legkönnyebben megvalósítható változtatás?

• Hogyan pozícionálná a várost (mondjuk a régióban) a lakosság egészségügyi és szociális helyzete szempontjából 10-20-50 év múlva?

 


 

A Széchenyi István Egyetem Regionális–tudományi és Közpolitika Tanszéke kapta azt a feladatot, hogy a programtervezés társadalmi, szociális munkarészét vezesse. (Ebben a témacsoportban találhatóak meg az idősekkel, a fiatalokkal kapcsolatos elképzelések, a civil szervezetek, a szociális szféra, az egészségügy, a droghelyzet és a sportügyekkel kapcsolatos kezdeményezések.) A projekt e fázisának célja a város helyi társadalmával, lakóival, különböző korosztályaival kapcsolatos víziójának, jövőbeli stratégiai célkitűzéseinek megfogalmazása. Ennek keretében konzultációt szervez az érintettek számára, amely alkalommal észrevételeket és javaslatokat tehetnek a város formálódó fenntarthatósági programját illetően a sport- civil- és ifjúsági témakörében.

Ezúton meghívjuk Önt e konzultációra, melyre

2010. október 14-én 16.00 – 17.30

között kerül sor az

MTA RKK NYUTI tanácstermében

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 10.

 

A konzultáció során az alábbi kérdéskörök megvitatását tűztük ki célul:

• Hogyan értékelik a város kapcsolatát a fiatalabb városlakók generációjával (0-29 év)?

• Mit tartanak a három legnagyobb problémának intézményi hiányosságként az ifjúságügyben, a sport, illetve civil szektor kapcsán?

• Mi volna a legfontosabb és/vagy legkönnyebben megvalósítható változtatás?

• Hogyan pozícionálná a várost (mondjuk a régióban) a lakosság közösségi élete, civil szervező potenciálja szempontjából 10-20-50 év múlva?

• Milyen változtatásokat vezetne be (ha szükségesnek tartja) a tervezés és a megvalósítás terén?

 

E témakörök, továbbá a fenntarthatóság egyéb vonatkozásaival kapcsolatosan is nagyra értékelnénk, ha megismerhetnénk az Ön, illetve Szervezete álláspontját, javaslatait, számítunk tehát megtisztelő megjelenésére.

Az összegyűjtött információk, kiértékelést és összegzést követően beépülnek a város jövőbeli fenntarthatósági programjába.

Kérjük, visszajelzését a rendezvényen való részvételéről legkésőbb

2010. 10. 13-ig

juttassa el hozzánk a ptoth@sze.hu email-címre.


 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00