Local Agenda 21 workshopok

Tanszékünk részt vesz Győr Megyei Jogú Város Local Agenda 21 programjának elkészítésében. Az előzetes feladatok során a város társadalmával kapcsolatos stratégiai és projektdokumentumait megtekintették és értékelték munkatársaink. A további munkához a város szervezeteivel, szakértőkkel és civilekkel együtt megtárgyalt értékelő anyag készül, aminek elkészítéséhez két workshopot szerveznek a tanszék munkatársai 2010. október 13-án és 14-én az MTA RKK NYUTI tanácstermében 16:00-kor.

Győr Megyei Jogú Városa Local Agenda 21 programot (a Fenntarthatóság Helyi Programja) készít, minek során célja, egy olyan jövőbeli stratégia megalapozása, mely hozzájárul a környezet – társadalom – gazdaság közötti fenntartható kapcsolatrendszer kialakításához.

A Local Agenda 21 program elkészítése során szakterületenként megtörtént a város stratégiai dokumentumainak átvizsgálása. Kiemelten fontos azonban a korábbi tervek elemzése mellett az érdekelt felek, lehetőleg minél több érintett véleményének megismerése és javaslataik beépítése a jövendő programba.

A Széchenyi István Egyetem Regionális–tudományi és Közpolitika Tanszéke kapta azt a feladatot, hogy a programtervezés társadalmi, szociális munkarészét vezesse. (Ebben a témacsoportban találhatóak meg az idősekkel, a fiatalokkal kapcsolatos elképzelések, a civil szervezetek, a szociális szféra, az egészségügy, a droghelyzet és a sportügyekkel kapcsolatos kezdeményezések.) A projekt e fázisának célja a város helyi társadalmával, lakóival, különböző korosztályaival kapcsolatos víziójának, jövőbeli stratégiai célkitűzéseinek megfogalmazása. Ennek keretében konzultációt szervez az érintettek számára, amely alkalommal észrevételeket és javaslatokat tehetnek a város formálódó fenntarthatósági programját illetően a szociális ügyek és egészségügy témakörében.

Ezúton meghívjuk Önt e konzultációra, melyre

2010. október 13-án 16.00 – 17.30

között kerül sor az

MTA RKK NYUTI tanácstermében

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 10.

 

A konzultáció során az alábbi kérdéskörök megvitatását tűztük ki célul:

• Hogyan értékelik a város és agglomerációja lakosságának egészségi állapotát?

• Mit tartanak a három legnagyobb problémának szociális és/vagy intézményi hiányosságának?

• Mi volna a legfontosabb és/vagy legkönnyebben megvalósítható változtatás?

• Hogyan pozícionálná a várost (mondjuk a régióban) a lakosság egészségügyi és szociális helyzete szempontjából 10-20-50 év múlva?

 


 

A Széchenyi István Egyetem Regionális–tudományi és Közpolitika Tanszéke kapta azt a feladatot, hogy a programtervezés társadalmi, szociális munkarészét vezesse. (Ebben a témacsoportban találhatóak meg az idősekkel, a fiatalokkal kapcsolatos elképzelések, a civil szervezetek, a szociális szféra, az egészségügy, a droghelyzet és a sportügyekkel kapcsolatos kezdeményezések.) A projekt e fázisának célja a város helyi társadalmával, lakóival, különböző korosztályaival kapcsolatos víziójának, jövőbeli stratégiai célkitűzéseinek megfogalmazása. Ennek keretében konzultációt szervez az érintettek számára, amely alkalommal észrevételeket és javaslatokat tehetnek a város formálódó fenntarthatósági programját illetően a sport- civil- és ifjúsági témakörében.

Ezúton meghívjuk Önt e konzultációra, melyre

2010. október 14-én 16.00 – 17.30

között kerül sor az

MTA RKK NYUTI tanácstermében

9021 Győr, Liszt Ferenc u. 10.

 

A konzultáció során az alábbi kérdéskörök megvitatását tűztük ki célul:

• Hogyan értékelik a város kapcsolatát a fiatalabb városlakók generációjával (0-29 év)?

• Mit tartanak a három legnagyobb problémának intézményi hiányosságként az ifjúságügyben, a sport, illetve civil szektor kapcsán?

• Mi volna a legfontosabb és/vagy legkönnyebben megvalósítható változtatás?

• Hogyan pozícionálná a várost (mondjuk a régióban) a lakosság közösségi élete, civil szervező potenciálja szempontjából 10-20-50 év múlva?

• Milyen változtatásokat vezetne be (ha szükségesnek tartja) a tervezés és a megvalósítás terén?

 

E témakörök, továbbá a fenntarthatóság egyéb vonatkozásaival kapcsolatosan is nagyra értékelnénk, ha megismerhetnénk az Ön, illetve Szervezete álláspontját, javaslatait, számítunk tehát megtisztelő megjelenésére.

Az összegyűjtött információk, kiértékelést és összegzést követően beépülnek a város jövőbeli fenntarthatósági programjába.

Kérjük, visszajelzését a rendezvényen való részvételéről legkésőbb

2010. 10. 13-ig

juttassa el hozzánk a ptoth@sze.hu email-címre.


 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Vizsgaidőszak kezdete 2019. december 16.
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2019. december 21. - 2020. január 1.
Munkaszüneti nap (Karácsony) 2019. december 25. - 2019. december 26.