Kutatás

Tanszéki oktatók és óraadók kutatási témái:

Tanszékünk oktatói részt vettek a CURE „Corporate Culture and Regional Embeddedness” című FP6-os projektben. A projekt honlapja: http://cure.sze.hu

Tanszékünk oktatói részt vettek Győr Megyei Jogú Város Local Agenda 21 dokumentumának elkészítésében.

Tanszékünk oktatói részt vettek a TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003: Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban c. projekt 1.5.1. A járműipar gazdasági szerepe a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban c. alprojektjének kutatásaiban. A projekt honlapja http://zoldhajtas.sze.hu.

Dr. Rechnitzer János tanszékvezető
Kutatási terület: regionális tudomány, regionális politika és gazdaságtan, területfejlesztés eszköz és intézményrendszere, innovációk térbeli terjedése, határ menti gazdasági kapcsolatok, városfejlődés


Szörényiné Dr. Kukorelli Irén
Kutatási terület: vidékfejlesztés

Dr. Róbert Péter
Kutatási terület: társadalmi mobilitás, élethosszig tartó tanulás

Somlyódiné Dr. Pfeil Edit
Kutatási terület: helyi területi közigazgatás, városi térségek együttműködésének intézményesítése, a területi tervezés jogi kérdései

Dr. Bugovics Zoltán
Kutatási terület: A média manipulációs mechanizmusai. A területi identitás és a társadalmi fejlődés

Dr. Dőry Tibor
Kutatási terület: Innovációs rendszerek

Dr. Hardi Tamás
Kutatási terület: politikai földrajz, településföldrajz

Dr. Lados Mihály
Kutatási terület: Regionális tudományok, közösségi pénzügyek

Dr. Szakál Gyula
Kutatási terület: A gazdasági (vállalkozói) magatartás és mentalitás vizsgálata. A társadalmi tőke és a társadalmi hatékonyság kapcsolata. A politikai kommunikáció és a manipuláció vizsgálata

Dr. Grúber Károly
Kutatái terület: Nyugat-Európai Regionalizmusok Többszintű-kormányzás/Multilevel governance Európai Politika Közép-Európa, Balkán Regionalizmus és Kisebbségek Nemzetközi kapcsolatok elmélete

Páthy Ádám
Kutatási terület: területi különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek területi vetülete, együttélési viszonyok, kisebbségekkel kapcsolatos jogi szabályozás és politikai gyakorlat

Dr. Tóth Péter
Kutatási terület: Oktatásszociológia, társadalmi tőke, közösségfejlesztés

Dr. Smahó Melinda
Kutatási terület: A tudás és a regionális fejlődsé összefüggései, a tudás térbelisége, tudásalapú regionális politika.

PhD hallgatók kutatási témái:


Tóth Tamás
Kutatási terület: 

Füzi Anita
Kutatási terület:

Nagy Dávid
Kutatási terület:

Czakó Katalin
Kutatási terület:

Fekete Dávid
Kutatási terület:

 


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55