Kutatás

Tanszéki oktatók és óraadók kutatási témái:

Tanszékünk oktatói részt vettek a CURE „Corporate Culture and Regional Embeddedness” című FP6-os projektben. A projekt honlapja: http://cure.sze.hu

Tanszékünk oktatói részt vettek Győr Megyei Jogú Város Local Agenda 21 dokumentumának elkészítésében.

Tanszékünk oktatói részt vettek a TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003: Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban c. projekt 1.5.1. A járműipar gazdasági szerepe a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban c. alprojektjének kutatásaiban. A projekt honlapja http://zoldhajtas.sze.hu.

Dr. Rechnitzer János tanszékvezető
Kutatási terület: regionális tudomány, regionális politika és gazdaságtan, területfejlesztés eszköz és intézményrendszere, innovációk térbeli terjedése, határ menti gazdasági kapcsolatok, városfejlődés


Szörényiné Dr. Kukorelli Irén
Kutatási terület: vidékfejlesztés

Dr. Róbert Péter
Kutatási terület: társadalmi mobilitás, élethosszig tartó tanulás

Somlyódiné Dr. Pfeil Edit
Kutatási terület: helyi területi közigazgatás, városi térségek együttműködésének intézményesítése, a területi tervezés jogi kérdései

Dr. Bugovics Zoltán
Kutatási terület: A média manipulációs mechanizmusai. A területi identitás és a társadalmi fejlődés

Dr. Dőry Tibor
Kutatási terület: Innovációs rendszerek

Dr. Hardi Tamás
Kutatási terület: politikai földrajz, településföldrajz

Dr. Lados Mihály
Kutatási terület: Regionális tudományok, közösségi pénzügyek

Dr. Szakál Gyula
Kutatási terület: A gazdasági (vállalkozói) magatartás és mentalitás vizsgálata. A társadalmi tőke és a társadalmi hatékonyság kapcsolata. A politikai kommunikáció és a manipuláció vizsgálata

Dr. Grúber Károly
Kutatái terület: Nyugat-Európai Regionalizmusok Többszintű-kormányzás/Multilevel governance Európai Politika Közép-Európa, Balkán Regionalizmus és Kisebbségek Nemzetközi kapcsolatok elmélete

Páthy Ádám
Kutatási terület: területi különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek területi vetülete, együttélési viszonyok, kisebbségekkel kapcsolatos jogi szabályozás és politikai gyakorlat

Dr. Tóth Péter
Kutatási terület: Oktatásszociológia, társadalmi tőke, közösségfejlesztés

Dr. Smahó Melinda
Kutatási terület: A tudás és a regionális fejlődsé összefüggései, a tudás térbelisége, tudásalapú regionális politika.

PhD hallgatók kutatási témái:


Tóth Tamás
Kutatási terület: 

Füzi Anita
Kutatási terület:

Nagy Dávid
Kutatási terület:

Czakó Katalin
Kutatási terület:

Fekete Dávid
Kutatási terület:

 


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00