Könyvbemutató a Polgármesteri Hivatal Barna termében

A közelmúltban jelent meg az Széchenyi István Egyetem Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék oktatói - Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens és dr. Hardi Tamás egyetemi docens – és a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontja munkatársai által közösen végzett OTKA-kutatás eredményei bemutató kötet. Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései. Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben” című könyv megjelenését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatta.
A pécsi Publikon Kiadónál megjelent könyv bemutatója és az azt kísérő műhelybeszélgetés
2012. október 16-án, kedden 10 órakor
lesz a Győri Városháza Barna termében (9021 Győr, Városház ér 1.).

Dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének megnyitó köszöntője után az alkotók mutatják be a könyvet. A bemutatót dr.Rechnitzer János egyetemi tanár, rektorhelyettes vezeti. Előadók:

  • Balázs István egyetemi tanár, a könyv lektora, 
  • Dinnyés Előd, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, 
  • Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens, kutatásvezető, 
  • Hardi Tamás egyetemi docens, a kutató team tagja
  • Lux Gábor tudományos munkatárs, a kutató team tagja.

A kötet a témakör elméleti hátterének feltárása mellett három magyar nagyvárosi térségünkben, a győri, a miskolci és a pécsi térségben végzett empirikus vizsgálatok eredményeit is közli és hasonlítja össze. A szerzők véleménye szerint a város és térsége problematika hazai viszonylatban is mindinkább fel kell, hogy értékelődjék, ugyanis a nagyvárosok komplex kihívások előtt állnak. Az Európai Unió elismerte, hogy a városok egyrészt a gazdasági fejlődés motorjai, másrészt át kell venniük a területi kohézióért viselt felelősséget. S az új évezredben, amikor az együttműködés a társadalomirányítás új metódusává vált, a városok hálózatokat alkotnak azért, hogy helyt tudjanak állni az európai városversenyben. A kötet az agglomerációk intézményesítésének problematikáját tárgyalja, s több nézőpontból keresi a választ: a szervezeti-szabályozási aspektus mellett egységes gazdasági, tervezési, sőt közös fejlesztési térként értelmezi a nagyvárosi térségeket. „Vélekedésem szerint ez a tartalmi vonulat találkozik Győr vezetésének városfilozófiájával. A kutatásnak folytatása lesz a Győri Járműipari Körzet tárgykörében dr. Rechnitzer János egyetemi tanár vezetésével, mely egy új nyertes TÁMOP pályázata a Széchenyi István Egyetemnek.” – mondta el Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens, kutatásvezető.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55