Könyvbemutató a Polgármesteri Hivatal Barna termében

A közelmúltban jelent meg az Széchenyi István Egyetem Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék oktatói - Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens és dr. Hardi Tamás egyetemi docens – és a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpontja munkatársai által közösen végzett OTKA-kutatás eredményei bemutató kötet. Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései. Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben” című könyv megjelenését Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatta.
A pécsi Publikon Kiadónál megjelent könyv bemutatója és az azt kísérő műhelybeszélgetés
2012. október 16-án, kedden 10 órakor
lesz a Győri Városháza Barna termében (9021 Győr, Városház ér 1.).

Dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének megnyitó köszöntője után az alkotók mutatják be a könyvet. A bemutatót dr.Rechnitzer János egyetemi tanár, rektorhelyettes vezeti. Előadók:

  • Balázs István egyetemi tanár, a könyv lektora, 
  • Dinnyés Előd, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, 
  • Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens, kutatásvezető, 
  • Hardi Tamás egyetemi docens, a kutató team tagja
  • Lux Gábor tudományos munkatárs, a kutató team tagja.

A kötet a témakör elméleti hátterének feltárása mellett három magyar nagyvárosi térségünkben, a győri, a miskolci és a pécsi térségben végzett empirikus vizsgálatok eredményeit is közli és hasonlítja össze. A szerzők véleménye szerint a város és térsége problematika hazai viszonylatban is mindinkább fel kell, hogy értékelődjék, ugyanis a nagyvárosok komplex kihívások előtt állnak. Az Európai Unió elismerte, hogy a városok egyrészt a gazdasági fejlődés motorjai, másrészt át kell venniük a területi kohézióért viselt felelősséget. S az új évezredben, amikor az együttműködés a társadalomirányítás új metódusává vált, a városok hálózatokat alkotnak azért, hogy helyt tudjanak állni az európai városversenyben. A kötet az agglomerációk intézményesítésének problematikáját tárgyalja, s több nézőpontból keresi a választ: a szervezeti-szabályozási aspektus mellett egységes gazdasági, tervezési, sőt közös fejlesztési térként értelmezi a nagyvárosi térségeket. „Vélekedésem szerint ez a tartalmi vonulat találkozik Győr vezetésének városfilozófiájával. A kutatásnak folytatása lesz a Győri Járműipari Körzet tárgykörében dr. Rechnitzer János egyetemi tanár vezetésével, mely egy új nyertes TÁMOP pályázata a Széchenyi István Egyetemnek.” – mondta el Somlyódyné dr. Pfeil Edit egyetemi docens, kutatásvezető.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00