Egyedülálló, nagyszabású kutatás Győrben

GYIK Projekt indító konferenciaHiánypótló kutatási program indult a Széchenyi István Egyetemen „A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” címmel. A kutatási programban tanszékünk minden oktatója és doktorandusz hallgatója aktív szerepet vállal. 

A projekt keretében olyan vizsgálatokat végeznek el, amelyekre Magyarországon meg nem volt példa: elméleti és gyakorlati úton is feltérképezik, hogy egy dinamikus szektor, Győr esetében a járműipar milyen hatással van a városra és a térségre.

 

A projektet hivatalosan 2013. február 21-én indították útjára. Az ünnepélyes projektnyitón dr. Rechnitzer János rektorhelyettes, a program kutatási igazgatója kifejtette, az Európai Unió kohéziós politikájának 2014–2020-as tervezési időszakában a régiók helyett a nagyvárosok és térségeik kerülnek súlyponti helyzetbe. A szektorális politikában pedig a járműipar, azon belül az autóipar fejlesztésén lesz a hangsúly. Győrben a járműipar évszázados múltú, a város a magyar és a keletközép-európai járműgyártás első számú központja. Szervesen kapcsolódik hozzá az oktatás és számos más, a térség jellemzőit alakító tényező, ezért Győr és vonzáskörzete kiváló mintaterület egy nagycentrum működésének elemzésére. A professzor kiemelte, Győr képes volt gazdaságát a kor igényeinek megfelelően átalakítani, ezzel példaértékű fejlődést ért el. A „győri modell” tudományos elemzésével a kelet-közép-európai térség és a hazai területi-gazdasági fejlesztések számára ajánlhat az egyetem eddig nem alkalmazott város- és térségformáló irányokat, megoldásokat, technikákat.

 

Dr. Tamándl László projektmenedzser hozzátette, a projekt elméleti része a városra fókuszált rendszer modelljét írja le, azokat a sajátosságokat, amelyek a közép-európai

térségben érvényesülnek, kiemelten a gazdasági szerkezetre és városhálózati adottságaira, valamint a terület- és településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerére.

 

A kutatás empirikus része három dimenzióban írható le: az első a járműipari körzet, valamint a hozzá kapcsolódó növekedési pólus kutatás és az arra épülő fejlesztések módszertanának kidolgozása. A második cél a Győri Járműipari Körzet feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, a város és térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, és egy új típusú, vagyis térségi szintű tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjainak kidolgozása. A gyakorlati kutatások harmadik célja a térségi szintű kutatási és oktatási együttműködések tesztelése. A projekt által egy határon is átnyúló társadalomtudományi kutatóműhely-hálózat alakulhat. Az empirikus kutatás kiterjed többek között a körzet munkaerőpiacára, szociális és

egészségügyi szolgáltatásaira, jövőjére, illetve az oktatás és kultúra szerepére. A lakossági vizsgálatokat négyezres mintán végzik el, amelynek eredményei hozzájárulhatnak a különböző városi és megyei stratégiák megalapozásához is.

 

Az eddigi kutatások már kimutatták, hogy Győrben szükség van a sportvilág gazdasági fejlesztéseihez szakemberképzésre, illetve cégek részéről igény mutatkozik arra, hogy az egyetem műszaki képzésén belül a gazdálkodási elemek elsajátítása is hangsúlyos legyen.

 

A projektben közel 150-en vesznek részt, a Széchenyi István Egyetem kutatói, oktatói, doktoranduszai, hallgatói,valamint külső szakértők. A kutatások az Európai Unió több

mint 542 millió forintos támogatásával,a TÁMOP-422A konstrukció keretében valósulnak meg.

 Forrás: http://gyorplusz.hu/cikk/egyedulallo_nagyszabasu_kutatas_gyorben.html

Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00