Bugovics Zoltán a nemzetkarakterológiáról a Győr Pluszban

Dr. Bugovics Zoltán, tanszékünk egyetemi docense a 2013. március 14-én megjelent Győr Plusz újságban beszélt a nemzetkarakterológiák jelentőségéről és a magyarság megítéléséről.

http://gyorplusz.hu/data/files/ujsag/gyp_11.pdf

Gulyást eszik és lovagol a magyar

Szerző:Horváth-Simon Barbara

„A nemzetkarakterológia belső megítélése arról szól, hogy a kiemelt nemzetelemek közül azokat hangsúlyozzuk, amelyek különösen sikeresek ránk nézve” – mondta lapunknak dr. Bugovics Zoltán szociológus.

A szakember elmondása szerint a 19–20. században kezdődtek azok a kutatások, amelyek a nemzettudattal foglalkoztak. Elsősorban azt vizsgálták, hogy az egyének nemzeti viszonyban miképp gondolkodnak, és mi az, amivel igazánképesek azonosulni. „Tény, hogy ma az egyik legerősebb identitásunk a nemzeti identitás. Ebben benne van a büszkeségtudatunk is: magyarnak valljuk magunkat is és erre büszkék is vagyunk” – hangsúlyozza a szociológus. „Minél távolabb élnek tőlünk, annál inkább sztereotipikus képet festenek a társadalmunkról. Tehát mit csinál a magyar? Gulyást eszik és lovagol. Ha magunkat jellemeznénk, a gulyást még csak-csak megemlítenénk, de a lovakat aligha. Nemzetkarekterünkben mégis lovas nemzetként tartanak minket számon, amelyhez történelmünk nagymértékben hozzájárul” – magyarázza dr. Bugovics Zoltán. Nemzeti tudatunk alappillérei – mint a Himnusz és a Szózat – tiszta és egyértelmű jellemrajzot mutatnak magyar mivoltunkról. „Lényegesen különbözik a himnuszunk a nemzetközi példáktól. Éneklésekor hangot adunk önostorozó szemléletmódunknak, tükröt tartva a múlthoz kötődő sérelmeknek, veszteségeknek” – mutat rá a szociológus. Érdekes kérdés azonban, hogy magyarként mit gondolunk magunkról és mi az, ami miatt felnézhetnek ránk? „A magyar identitás alapvetően pozitív elemekre épül a negatív aspesktusok ellenére is. Tehetségesnek tartjuk népünket, mi vagyunk azok, akik bármilyen körülmények között megélünk, illetve közvetlenek vagyunk a világ felé. A szlovák–germán–latin gyűrűből kiemelhető az egyedi anyanyelvünk. Büszkék vagyunk művészeinkre, tudósainkra, és nem utolsó sorban a szép országunkra. Kultúránkat, tudásunkat a szomszédos népek is méltatják, ismerik azokat a nagy magyar neveket, akik nélkül nincs nemzetközi tudományos élet. A rólunk kialakított nemzetkarakter azon is múlik, hogyan adjunk el magyarságunkat a világban, milyen az országimázsunk. Így a nemzetkarakterológia már nem egy passzív értékítélet” – teszi hozzá dr. Bugovics Zoltán.

A szakember elmondása szerint a 19–
20. században kezdődtek azok a kutatá-
sok, amelyek a nemzettudattal foglal-
koztak. Elsősorban azt vizsgálták, hogy
az egyének nemzeti viszonyban miképp
gondolkodnak, és mi az, amivel igazán
képesek azonosulni. „Tény, hogy ma az
egyik legerősebb identitásunk a nemzeti
identitás. Ebben benne van a büszke-
ségtudatunk is: magyarnak valljuk ma-
gunkat is és erre büszkék is vagyunk” –
hangsúlyozza a szociológus.
„Minél távolabb élnek tőlünk, annál
inkább sztereotipikus képet festenek a
társadalmunkról. Tehát mit csinál a ma-
gyar? Gulyást eszik és lovagol. Ha ma-
gunkat jellemeznénk, a gulyást még
csak-csak megemlítenénk, de a lovakat
aligha. Nemzetkarekterünkben mégis
lovas nemzetként tartanak minket szá-

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55