Bőhm Antal köszöntése a Magyar Tudomány Ünnepén

Bőhm Antal köszöntése 2010. november 12.

Tanszékünk oktatója, Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár 2010-ben töltötte be a hetvenedik évét. Születésnapja alkalmából tanszékünk munkatársai, egykori és jelenlegi tanítványai, doktorandusz hallgatói, barátai köszöntötték őt a Magyar Tudomány Ünnepén, 2010. november 12-én délután 14 órától az MTA RKK NYUTI-ban. Az ünnepélyes konferencia a Professzor Úr fő kutatási területét idézte meg címében: Lokális társadalom, helyi sikerek.

 

A jó hangukatú konferencián az alábbi előadások hangzottak  el:

Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár:
Társadalmi tőke és regionalizmus

Prof. Dr. Róbert Péter DSc, egyetemi tanár:
Életciklus átmenetek a modern társadalmakban

Dr. Szakál Gyula PhD, egyetemi docens:
Gondolatok a társadalmi kohézióról magyar- külföldi összehasonlításban

Dr. Smahó Melinda PhD, egyetemi adjunktus:
A tudás lokális sajátosságai

Dr. Bugovics Zoltán PhD, egyetemi docens:
A lokális identitás kérdése

Tóth Péter szociológus, egyetemi tanársegéd:
Az önkormányzati választások kapcsán életbe lépett változások hatásai a helyi politikai térben

Horváth Eszter PhD hallgató:
A területi tőke, mint egy térség sikeres fejlődésének kulcsa

Bárány Ildikó PhD hallgató:
A nőket ért társadalmi diszkrimináció esetei Magyarországon



Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55