Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Tanszékünk sajátos multidiszciplináris együttes. A korábbi Statisztika Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék és a Település-gazdaságtan Tanszék összevonásával jött létre 2006. január 1-jén. Oktatnak itt politológusok, szociológusok, geográfusok, jogászok és regionális tudománnyal foglalkozó közgazdászok. A tanszék több alapképzésben, mind a Gazdaságtudományi-, mind a Műszaki Tudományi Karon, és két intézetben is részt vesz, döntően a társadalomtudományi ismeretek oktatásával, illetve a regionális tudományi tantárgyakkal. Saját szakjaink a következők: közszolgálati alapszak, szociológia alapszak, regionális- és környezet-gazdaságtan mesterszak. Oktatóink kutatásai átfogják a helyi politikai dimenziót, a polgári életmód változásait, a terület elemzések módszereit, a regionális politika és gazdaságtan egyes kérdéseit, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi összefüggéseit, a határ menti együttműködések intézményi kereteit. A szerteágazó kutatási témakörök összekapcsolásával átfogó kutatási projektekben is szerepet vállalt a tanszék, aminek egyik eredményeként létrejött a Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoport a Széchenyi István Egyetemen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00