Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektjei:

 • A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. TÁMOP 4.2.2/A-11/KONV-2012-0010
 • Időtartam: 2012-2014.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 542 000 000 Ft
  • Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; +36/96 503 405, rechnj@sze.hu
  • Részvétel típusa: kutatás

Kutatási téma fókusza és az elért eredmények: A projekt elméleti része a városra fókuszált rendszer modelljét írja le, azokat a sajátosságokat, amelyek a közép-európai térségben érvényesülnek, kiemelten a gazdasági szerkezetre és városhálózati adottságaira, valamint a terület- és településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerére. 

A kutatás empirikus része három dimenzióban írható le: az első a járműipari körzet, valamint a hozzá kapcsolódó növekedési pólus kutatás és az arra épülő fejlesztések módszertanának kidolgozása. A második cél a Győri Járműipari Körzet feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, a város és térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, és egy új típusú, vagyis térségi szintű tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjainak kidolgozása. A gyakorlati kutatások harmadik célja a térségi szintű kutatási és oktatási együttműködések tesztelése.

 • „A társadalmi-gazdasági konfliktusok”. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069
 • Időtartam: 2013-2015.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 280 000 000 Ft
 • Altémavezető: Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens;  +36/96 503405,
 • Részvétel típusa: konzorciális partnerségben, egy altéma kidolgozójaként a Kodolányi János Főiskola és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (MTA KRTK RKI) mellett.

Kutatási téma fókusza és az elért eredmények: A pályázat fő kutatási témája a társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét, valamint a biztonság összefüggéseinek feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének kidolgozása, valamint a nemzeti versenyképesség növelése a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében.

A tervezett kutatási programban a jól-lét probléma európai szintű vizsgálata, valamint a jól-lét európai modelljének kidolgozása kap hangsúlyt. A Horizont 2020 elnevezésű kutatási és innovációs keretprogram kiemelten kezeli a jól-lét kérdését, továbbá az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalom problémakörét. Jelen projekt nemzetközi kiszélesítése válaszokat kínál majd ezekre a kérdésekre.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00