Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektjei:

 • A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. TÁMOP 4.2.2/A-11/KONV-2012-0010
 • Időtartam: 2012-2014.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 542 000 000 Ft
  • Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, egyetemi tanár; +36/96 503 405, rechnj@sze.hu
  • Részvétel típusa: kutatás

Kutatási téma fókusza és az elért eredmények: A projekt elméleti része a városra fókuszált rendszer modelljét írja le, azokat a sajátosságokat, amelyek a közép-európai térségben érvényesülnek, kiemelten a gazdasági szerkezetre és városhálózati adottságaira, valamint a terület- és településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerére. 

A kutatás empirikus része három dimenzióban írható le: az első a járműipari körzet, valamint a hozzá kapcsolódó növekedési pólus kutatás és az arra épülő fejlesztések módszertanának kidolgozása. A második cél a Győri Járműipari Körzet feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, a város és térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, és egy új típusú, vagyis térségi szintű tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjainak kidolgozása. A gyakorlati kutatások harmadik célja a térségi szintű kutatási és oktatási együttműködések tesztelése.

 • „A társadalmi-gazdasági konfliktusok”. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069
 • Időtartam: 2013-2015.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 280 000 000 Ft
 • Altémavezető: Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens;  +36/96 503405,
 • Részvétel típusa: konzorciális partnerségben, egy altéma kidolgozójaként a Kodolányi János Főiskola és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (MTA KRTK RKI) mellett.

Kutatási téma fókusza és az elért eredmények: A pályázat fő kutatási témája a társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét, valamint a biztonság összefüggéseinek feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének kidolgozása, valamint a nemzeti versenyképesség növelése a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében.

A tervezett kutatási programban a jól-lét probléma európai szintű vizsgálata, valamint a jól-lét európai modelljének kidolgozása kap hangsúlyt. A Horizont 2020 elnevezésű kutatási és innovációs keretprogram kiemelten kezeli a jól-lét kérdését, továbbá az inkluzív, innovatív és biztonságos társadalom problémakörét. Jelen projekt nemzetközi kiszélesítése válaszokat kínál majd ezekre a kérdésekre.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55