A Széchenyi István Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködése

A Széchenyi István Egyetem 2017-ben Prof. Dr. Rechnitzer János közreműködésével együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a KÖFOP 2016/63/NKE-ÁKK program keretében, aminek jóvoltából a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, az Apáczai Csere János Kar és az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatói, valamint doktoranduszai lehetőséget kaptak kutatómunka végzésére. A Prof. Dr. Tózsa István vezette Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens önkormányzati menedzsment témában a kutatói teamet az NKE részéről Gáspár Mátyás, az SZE részéről Somlyódyné Prof. dr. Pfeil Edit koordinálja.

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés” - KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 című projekt keretében létrejött együttműködés célja, hogy a kutatásban résztvevők egy tanulmánykötetben összefoglalják mindazt, amivel gazdagítani tudják a jó önkormányzás kutatásokat az egyéni analitikus kutatói program egy-egy résztémájában. A kidolgozandó egyéni tanulmányok részletesen elemezni fogják az ún. szintetikus témák körében egyrészt a jó önkormányzás mérésének, mérhetőségének lehetőségeit, továbbá ki fogják dolgozni annak kritériumait és indikátor rendszerét. Másrészt feladatuk, hogy a jó önkormányzáshoz szükséges szervezési és menedzsment kompetenciákat is feltárják a választott tématerületen. A kutatási eredményeket tartalmazó tanulmánykötet várható megjelenése 2018. október vége lesz.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55