A Széchenyi István Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködése

A Széchenyi István Egyetem 2017-ben Prof. Dr. Rechnitzer János közreműködésével együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a KÖFOP 2016/63/NKE-ÁKK program keretében, aminek jóvoltából a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, az Apáczai Csere János Kar és az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatói, valamint doktoranduszai lehetőséget kaptak kutatómunka végzésére. A Prof. Dr. Tózsa István vezette Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens önkormányzati menedzsment témában a kutatói teamet az NKE részéről Gáspár Mátyás, az SZE részéről Somlyódyné Prof. dr. Pfeil Edit koordinálja.

Tovább

Enyedi György emlékülés

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, az MTA Regionális Tudományok Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2017. november 22-én Enyedi György emlékülést szervezett a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Nagytermében. Az emlékülésen tanszékünk több kollégája is részt vett, Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár „Az Enyedi hagyaték ma, a regionális tudomány helyzete” címmel tartott előadást. Az emlékülés programja ezen a linken tekinthető meg, ahonnan az elhangzott előadások diái is letölthetőek.

Tovább

XXI. Apáczai Napok Tudományos Konferencia

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán 2017. november 16-án rendezték meg a XXI. Apáczai Napok Tudományos Konferenciát „Útkeresés és újratervezés” címmel, ahol Tanszékünk tagjai közül Prof. Dr. Szörényiné Kukorelli Irén egyetemi tanár, Dr. Hardi Tamás egyetemi docens, és Dr. Hajdu-Smahó Melinda egyetemi adjunktus előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A konferencia programja itt olvasható.

Tovább

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. vándorgyűlése

2017. október 19–20-án Mosonmagyaróváron került megrendezésre a Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. Vándorgyűlése. A társaság idei vándorgyűlése a területi kutatásokban tapasztalható, sokféleképpen értelmezhető kettősségeket járta körül. A rendezvény házigazdája a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara volt. Az első napra három külföldi előadót hívtak a szervezők: Grzegorz Gorzelak, Gunther Maier és Michael Steiner professzorokat. Mellettük neves hazai kutatók a tagolt világ, a földrajzi és a virtuális tér, a hálózatok, a földhasználat, valamint a regionális tudomány dualitásairól tartottak előadást. A második napon tizenkét szekcióban folytatódott a tanácskozás, több mint 100 előadó részvételével. Tanszékünkről Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Dr. Hardi Tamás egyetemi docens, Dr. Hajdu-Smahó Melinda egyetemi adjunktus, valamint Gajzágó Gergő, Rokolya Balázs JánosTóth Marcell László és Vinkóczi Tamás PhD-hallgatók tartottak előadást. A konferenciáról további információk ezen a linken olvashatók.

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00