Tóth Péter előadása a Nyitott Kapuk Napján

A Széchenyi István Egyetem 2011-ben január 11-én,  kedden 8:00-tól 14:00-ig tartja az egyetem képzései és oktatói iránt érdeklődő középiskolásoknak Nyitott Napját. Ezen a napon az egyetem különböző szakjairól, szolgáltatásairól és az egyetem nyújtotta egyéb lehetőségekről kaphatnak információt az új épülettömbbe látogatók. Az egyes szakok bemutatkozása mellett a tanszékek egy-egy előadással is színesítik a napot. Tanszékünk nevében Tóth Péter egyetemi tanársegéd tart előadást 12:30-tól 13:00-ig a B1-es előadóban

Hullámok a gazdaságban és a kultúrában, avagy mi köze a gazdasági válságnak Lady Gagához?

címmel.

A Nyitott Kapuk Napja további programjairól itt olvasható bővebb ismertető.


Tovább

Bőhm Antal köszöntése a Magyar Tudomány Ünnepén

Bőhm Antal köszöntése 2010. november 12.

Tanszékünk oktatója, Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár 2010-ben töltötte be a hetvenedik évét. Születésnapja alkalmából tanszékünk munkatársai, egykori és jelenlegi tanítványai, doktorandusz hallgatói, barátai köszöntötték őt a Magyar Tudomány Ünnepén, 2010. november 12-én délután 14 órától az MTA RKK NYUTI-ban. Az ünnepélyes konferencia a Professzor Úr fő kutatási területét idézte meg címében: Lokális társadalom, helyi sikerek.

 

A jó hangukatú konferencián az alábbi előadások hangzottak  el:

Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár:
Társadalmi tőke és regionalizmus

Prof. Dr. Róbert Péter DSc, egyetemi tanár:
Életciklus átmenetek a modern társadalmakban

Dr. Szakál Gyula PhD, egyetemi docens:
Gondolatok a társadalmi kohézióról magyar- külföldi összehasonlításban

Dr. Smahó Melinda PhD, egyetemi adjunktus:
A tudás lokális sajátosságai

Dr. Bugovics Zoltán PhD, egyetemi docens:
A lokális identitás kérdése

Tóth Péter szociológus, egyetemi tanársegéd:
Az önkormányzati választások kapcsán életbe lépett változások hatásai a helyi politikai térben

Horváth Eszter PhD hallgató:
A területi tőke, mint egy térség sikeres fejlődésének kulcsa

Bárány Ildikó PhD hallgató:
A nőket ért társadalmi diszkrimináció esetei MagyarországonTovább

Grosz András és Csizmadia Zoltán a Vállalkozói Klubban

A SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara Vállalkozáskutató Klubot indított. A Klub célja hogy fórumot teremtsen a vállalkozáskutatási eredmények bemutatására és megvitatására.

November 3-án (szerda) 18 órától tanszékünk két oktatója, Grosz András és Csizmadia Zoltán „Vállalati együttműködési kapcsolatok és innovációs aktivitás” címmel számoltak be egy kutatási program első eredményeiről.

Helyszín: Róma Café - 9021 Győr, Zechmeister út 15.

A klub honlapja itt található a további programokkal.


Tovább

Local Agenda 21 Győr - Társadalom komponens bemutatása

Tanszékünk munkatársai, Páthy Ádám egyetemi tanársegés és Kollár Katalin PhD hallgató ma mutatják be Győr Megyei Jogú Város számára készített, a város Local Agenda 21 stratégiai anyagához készült elemzést a társadalom  komponenshez. A bemutató helye és ideje:


2010. október 25. 14:00-18:00,
Rába Hotel

A munka során 11 stratégiai dokumentum elemzésére került sor és két civil és szakértői kerekasztal rendeztek.

A dokumentum elérhető, letölthető innen pdf formátumban. A szerzők várják a további észrevételeket és hozzászólásokat emailen. (ptoth@sze.hu, pathya@sze.hu)


 

http://rkt.sze.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=50&Itemid=177
Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-KGK 2018. július 14. 10:00 - 12:00