Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Tanszékünk sajátos multidiszciplináris együttes. A korábbi Statisztika Tanszék, a Társadalomtudományi Tanszék és a Település-gazdaságtan Tanszék összevonásával jött létre 2006. január 1-jén. Oktatnak itt politológusok, szociológusok, geográfusok, jogászok és regionális tudománnyal foglalkozó közgazdászok. A tanszék több alapképzésben, mind a Gazdaságtudományi-, mind a Műszaki Tudományi Karon, és két intézetben is részt vesz, döntően a társadalomtudományi ismeretek oktatásával, illetve a regionális tudományi tantárgyakkal. Saját szakjaink a következők: közszolgálati alapszak, szociológia alapszak, regionális- és környezet-gazdaságtan mesterszak. Oktatóink kutatásai átfogják a helyi politikai dimenziót, a polgári életmód változásait, a terület elemzések módszereit, a regionális politika és gazdaságtan egyes kérdéseit, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi összefüggéseit, a határ menti együttműködések intézményi kereteit. A szerteágazó kutatási témakörök összekapcsolásával átfogó kutatási projektekben is szerepet vállalt a tanszék, aminek egyik eredményeként létrejött a Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoport a Széchenyi István Egyetemen.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2018. április 25.
Munkaszüneti nap 2018. április 30.
Munkaszüneti nap 2018. május 1.
Elektronikus ZH nap 2018. május 2.